Header
Header
Header
Header

energielabel


De energie(on)zuinigheid van een gebouw wordt inzichtelijk gemaakt door een energielabel. Op het label staan onder andere een letter, kwaliteit bouwkundige omstandigheden, installaties en een globale indicatie van verbeteringen. De eenheid loze energie-index (EI) is komen te vervallen.
Sinds januari 2021 is er naast de 'letter' de eenheid kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m².jr) aan toegevoegd om het fossiele energiegebruik aan te geven. Hoe minder fossiele energie (brandstof van kolen, olie of aardgas) een gebouw gebruikt, hoe beter het label. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste.
 

 

 

 

Alle gebouwen en installatie kunnen in de nieuwste methodiek omgerekend worden naar een verbruik per vierkante meter. Daarbij wordt uitgegaan van standaard omstandigheden en gebouw gebonden installaties. Wasmachines en (sfeer)verlichting bijvoorbeeld zijn niet van invloed op het label. Dus goed om te weten is dat u het energieverbruik op het energielabel niet rechtstreeks kunt vergelijken met het daadwerkelijke verbruik op uw energiemeter of energieafschriften.

 

 

 

 
 
 
Bepalingsmethode energielabel
 

Het energielabel in de gebouwde omgeving kent in Nederland een geschiedenis met grote en kleine wijzigingen. De bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen is per 1 januari 2021 de NTA 8800 geworden. Deze methode wordt gebruikt voor woningen en utiliteitsgebouwen, zowel bestaand als nieuw (omgevingsvergunning). Voor het bepalen van een energielabel wordt gebruik gemaakt van de volgende normen en documenten:

  • NTA 8800 (gebaseerd op de Europese CEN-normen)
  • Beoordelingsrichtlijn BRL9500
  • ISSO publicatie 75.1 (utiliteit) en 82.1 (woningen)
 
 

Geldigheid energielabel

 
Na registratie van het energielabel is deze 10 jaar geldig. Die datum staat vermeld op het label. Daarna geld de verplichting pas weer als op het moment van verhuur of verkoop de geldigheidsdatum van een energielabel is overschreden. Dan dient u een nieuw energielabel te (laten) registreren conform de dan geldende regelgeving.
 
Via deze link kunt u controleren of uw adres is voorzien van een energielabel (woningen). Indien deze beschikbaar is staat de datum aangegeven tot wanneer het label geldig is.
 
 
VISKOMduurzaam is deskundig en gecertificeerd in alle vormen van het energielabel. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.
 
ImmoCert licentie beeldmerk VISKOMduurzaam, Remko Visser
Examennummer: 88181316
Certificering: ImmoCert, EPG2016-045